COBIAX | Vyľahčenie dokáže viac
Technológia

Vyľahčenie dokáže viac

Nedostatok masívnych dosiek: vysoká mŕtva váha. Táto vysoká hmotnosť nielen zaťažuje samotný strop, ale aj základy a nosný systém stavby.

X-Zone: tajomstvo Cobiaxu pre maximálnu nosnosť pri najnižšej hmotnosti 

Coca-Cola má svoju tajnú receptúru. Cobiax má svoju X-zónu: nosnú oblasť medzi jednotlivými formovačmi dutín Cobiax. Táto oblasť je rozhodujúca z hľadiska hmotnosti, ktorú doska unesie. 

Na konci 20. storočia mala väčšina nosných konštrukcií v prvých dutých plochých doskách obdĺžnikový tvar – dlhé „rúry“ vo vnútri bloku betónu alebo dokonca kubické prvky. Slabou stránkou týchto typov konštrukcií je stále súvislá úzka stojina, čo zvyčajne znamená, že na zvládnutie šmykových síl je potrebná dodatočná výstuž.

Oben: Deutliche X-Zone bei einem Cobiax CLS Strukturgeber. Unten: Nach dem Herauslösen eines Strukturgebers aus einem CLS-Test.

Vľavo: Jasne viditeľná X-Zone na štrukturálnom formovači Cobiax CLS. Vpravo: Po extrakcii štruktúrneho formovača z testu CLS.

Na prelome tisícročí pracovali spoločnosti na spôsoboch, ako optimalizovať betónovú štruktúru zostávajúcu mimo formovačov dutín. Technológia dutých telies by sa mala podľa možnosti zaobísť bez dodatočných výstuh; výskum Cobiax sa sústredil aj na vytvorenie čo najideálnejšej X-zóny. Riešením bolo odkloniť sa od pravouhlých dutých telies a vyvinúť guľové alebo elipsoidné duté telesá, ktoré tvorili betónovú konštrukciu, ktorej stojiny sa smerom nahor a nadol rozširovali, a tak sa zaobišli bez dodatočnej výstuže.

Querschnitt: Die Rippen- bzw. Kassettendecke erfordert eine zusätzliche Querkraftbewehrung (rot). Die Cobiax-Decke mit X-Zone (blau) nicht.

Prierez: Rebrovaná / kazetová doska vyžaduje dodatočnú výstuž šmykovou silou (červená). Doska Cobiax s X-zónou (modrá) nie.

In der Draufsicht wird es fast noch deutlicher, wie viel kleinteiliger und damit aufwändiger sich eine Hohlkörperdecke ohne die Cobiax X-Zone darstellt.

Pri pohľade zhora je ešte jasnejšie, o koľko je dutá doska bez Cobiax X-Zone menšia a teda zložitejšia.

V priebehu desaťročí Cobiax pokračoval v optimalizácii tvaru konštrukčných prvkov, aby dosiahol ideálny betónový tvar medzi modulmi z hľadiska stavebného inžinierstva. 

Práve táto betónová konštrukcia v tvare X dáva dutým doskám Cobiax ich jedinečnú stabilitu a tým aj bezpečnosť. Žiadny iný dutý prvok nedosahuje bez dodatočnej výstuže takú optimalizovanú X-zónu ako systémy Cobiax. 

Všetky ostatné optimalizácie produktových radov, ako je dvojdielny dizajn alebo montážno-istiace prvky, sú doplnkami, ktoré nemajú vplyv na stabilitu ani zníženie hmotnosti, ale prinášajú najmä ekonomické výhody alebo uľahčujú montáž. 

Vďaka tomu sú systémy dutých telies Cobiax jedinými produktmi na trhu, ktoré kombinujú optimálnu nosnosť s maximálnou úsporou zdrojov a obzvlášť ekonomickou montážou.

Ako sa presadzujú technológie Cobiax: pri zadaných konštrukčných parametroch znižujú hmotnosť a hrúbku dosky. Pri rovnakej hmotnosti umožňujú väčšie rozpätia nosných konštrukcií.

Princíp zníženia hmotnosti materiálu v staticky nevýznamných oblastiach stropnej dosky je už dlho preukázaný. Je často používaný (napríklad oceľové nosníky alebo duté dosky), ale železobetónové stropné dosky sa prevažne stále vykonávajú ako plnomasívne prevedenie. V budovách je väčšina betónu použitá v stropných konštrukciách.

Práve betón a jeho vysoká výrobná náročnosť na spotrebu zdrojov môže byť optimalizovaný inteligentnou konštrukciou výľahčovacích telies; v prípade použitia technológie Cobiax v obojsmernej nosnosti (biaxial).

Výsledkom týchto úvah bol v roku 2004 vznik technológie Cobiax.

Dodávaný ako zmontovaný vyľahčovací komponent alebo kompletovaný na mieste

Vyľahčovacie moduly Cobiax sa zabudovávajú podľa konštrukčných princípov do stropnej dosky priamo na stavbe. Použitie je buď do monolitickej stropnej dosky, alebo v kombinácii s polo-prefabrikovanými panelmi. Zabudovanie je možné aj do priemyselne vyrábaných panelov.

Technológia Cobiax je založená na vytvorení špeciálnych dutín v betónovej doske: betón je nahradený plastovými dutými telesami a plný betónový prierez zostane zachovaný len v staticky relevantných oblastiach.

Maximálne šetrenie zdrojov

Týmto vzniká lepšie staticko-konštrukčné riešenie pre betónové stropné dosky, ktoré nielen šetrí materiál (betón), ale umožňuje pri rovnakej celkovej hmotnosti konštrukcie väčšie rozpätia.
Ako je efektívna budova s použitím technológie Cobiax, už dokazuje hrubý výpočet: Jeden kamión so zmontovanými vyľahčovacími modulmi Cobiax nahradí v priemere dodanie 7 domiešavačov betónu. A jeden kamión rozložených komponentov Cobiax dokonca 25 domiešavačov betónu.

Bezpečné stavebné riešenie

Pokrok v technológii budov nesmie byť nikdy na úkor bezpečnosti. Technológia Cobiax je preto už niekoľko rokov certifikovaná a považuje sa za medzinárodne uznávanú konštrukčnú metódu. Takže stavebné spoločnosti, inžinieri, architekti a investori si môžu byť istí, že všetky výhody použitím vyľahčovacích systémov Cobiax sa bez najmenšieho statického rizika prejavia na dokončenej stavbe.

Architekti

Prínos Cobiax

Prínos Cobiax pre architektov

Väčšia voľnosť pre navrhovanie konštrukcií

Systémy vyľahčených stropných dosiek Cobiax umožňujú navrhnúť väčšie rozpätia. Architekt sa oslobodzuje od statických obmedzení a môže navrhovať slobodnejšie.

Tenšie stropy a steny

Celú stavbu možno navrhnúť ľahšiu a štíhlejšiu. Týmto sa nielen prinášajú výhody presvedčivej estetiky ale sa aj znižujú náklady na materiály.

Menej podpôr a stĺpov

Kvôli nižšej hmotnosti stropov s modulmi Cobiax je možné použiť menej stĺpov; tieto priestory je týmto možné používať so všetkými ich estetickými a flexibilnými výhodami.

Profilovanie

Stavanie s Cobiaxom je vždy záväzok k novým, perspektívnym riešeniam v oblasti ochrany zdrojov a trvalej udržateľnosti. Z týchto dôvodov sú preto budovy s technológiou Cobiax oceňované medzinárodnými cenami. Navrhovaním technológie Cobiax architekti jasne podporujú svoju inovačnú schopnosť pre nadčasové a moderné riešenia stavby.

Investori

Prínos Cobiax

Prínos Cobiax pre stavebné spoločnosti

Zníženie nákladov

Stropy, steny, stĺpy a základy môžu byť optimalizované pre nižšie zaťaženie – sú ľahšie, majú menšie rozmery, a tým sú nákladovo úspornejšie.

Rýchlejšia doba výstavby

Riešenia s prievlakmi často vyžadujú v procese výstavby časovo náročné medzikroky. Použitím technológie Cobiax už nie sú prievlaky potrebné – čas výstavby sa skráti, budova bude skôr postavená.

Výrazne zvýšená využiteľnosť

Návrh celkového priestoru obmedzujú stĺpy a prievlaky. Rozdeľujú priestor do jednotlivých miestností a ovplyvňujú estetický dojem. Cobiax technológie sa vyhýbajú týmto obmedzeniam – umožňujú veľké priestory, ktoré podľa potreby ponúkajú úplne nové možnosti využitia. V dynamicky rozvíjacúcom sa trhu ponúkajú flexibilitu a významné ekonomické výhody.

Vyššia ziskovosť

V mnohých prípadoch znížením hrúbky stropu je týmto možné dosiahnuť viac podlaží oproti klasickému riešeniu. Navyše, vzhľadom na tenšie nosné zvislé konštrukcie a menšie množstvu stĺpov sa zvyšuje účinná využiteľná plocha. Súčet týchto predností výrazne zvyšuje ziskovosť projektu.

Spoločenská a politická reputácia

Už v štádiu výstavby použitím produktov Cobiax prichádza k zníženiu spotreby CO2 celej budovy až o 20%. Primárna spotreba energií je o 22% nižšia ako pri konvenčnej masívnej stropnej konštrukcii. Všetky výrobky Cobiax sú vyrobené zo 100 % recyklovaného plastu; Dokonca aj pri búraní je ich likvidácia ekologicky šetrná. Budovy s vyľahčenými stropnými doskami Cobiax sú pravidelne oceňované medzinárodnými oceneniami pre konštrukciu šetrnú k životnému prostrediu.

Inžinieri

Prínos Cobiax

Prínos Cobiax pre inžinierov

Statika

Statické výpočty pre stropy a celú budovu sú oveľa jednoduchšie: nižšia hmotnosť výrazne znižuje mŕtve zaťaženie.

Rozmerová stálosť

Vzhľadom na zníženú hmotnosť stropných dosiek sa deformácia samotných stropov znižuje – budovy majú lepšiu rozmerovú stálosť.

Menšia hrúbka dosky

Znížené zaťaženie umožňuje elegantnejšie stavebné prvky.

Zakladanie a odľahčenie základov

Nižšia hmotnosť stropných dosiek je výhodnejšia pre návrh základov a základových komponentov: Základy týmto prenášajú menšie sily a môžu byť navrhnuté primerane menšie; základové diely môžu byť zmenšené alebo úplne odstránené (ako sú napr.: piloty).

Výhodnejšie parametre k výpočtu voči zemetraseniu

Pri vyľahčených stropných doskách Cobiax je posúdenie na zemetrasenia jednoduchšie; nižšia (pohyblivá) hmotnosť je dynamickejšia ako konvenčne navrhnutá budova.

Stavebné spoločnosti

Prínos Cobiax

Prínos Cobiax pre stavebné firmy

Kratší čas výstavby

Riešenia s prievlakmi často vyžadujú v procese výstavby časovo náročné medzikroky. Použitím technológie Cobiax už nie sú prievlaky potrebné. Toto šetrí významný medzistupeň vo fáze výstavby; návrh je bezpečnejší.

Nižšia potreba materiálu

Potrebné množstvo betónu pre stropné dosky klesá až o 35%; pri rovnakej výške sa znižujú aj náklady na materiál.

Jednoduchá manipulácia

Všetky produktové rady Cobiax sa jednoducho zabudovávajú; Produktový rad Cobiax CLS ešte navyše znižuje podiel vystuženia na výnimočný stupeň.

Zníženie dopravnej záťaže

V dôsledku menšieho množstva zabudovanej betónovej zmesi sa zníži počet transportov, domiešavačov s betónom až o 35%. Toto tiež zvyšuje akceptáciu výstavby okolím a tvorí predpoklad bezproblémového priebehu.

Novinky

Všetko nové v stavebnom svete
Veľké priestory ako povinnosť
Cobiax nie je len značka. Slogan „Veľké priestory“ ďaleko presahuje možnosti moderných technológií v stropných konštrukciách. Je to záväzok k vytvoreniu väčších priestorov, v ktorých ľudia žijú a pracujú.
Viac informácií.

Bulletin

Už nikdy nič nezmeškajte. – Tu sa možete prihlásiť na odber nášho bulletinu.

Cobiax Bulletin.

Chcete sa stať 
súčasťou niečoho väčšieho?

Kariéra a rast u experta v inováciách

Voľné pracovné miesta