Trvalo udržateľný

Trvalo udržateľná budova

Save the Climate Now

Systémy vyľahčovacích modulov Cobiax znižujú spotrebu zdrojov a emisie CO2 až o 20%.

Všetky produkty sú vyrobené zo 100% recyklovaného plastu, a tak trvalo udržateľne prispievajú k ekologickej výstavbe.

Energetická bilancia budovy: Je tu veľa práce.

Dnes budovy v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku spotrebovávajú približne 35% energií a približne 33% emisií CO2.

Trvalo udržateľný

Trvalo udržateľná stavba z betónu

Do roku 2050 by mal byť fond budov klimaticky neutrálny. To však môže fungovať len vtedy, ak sa staré budovy energeticky zrekonštruujú alebo nahradia udržateľnými novými budovami.
Obnova starých budov je často možná len so značnými obmedzeniami. Nie je to ani také ekologicky efektívne ako výstavba energeticky úsporných nových budov.
 
Novostavby s väčšou úžitkovou plochou ako viac bytové rodinné domy, bytovky, obchodné či kancelárske komplexy sa v súčasnosti dajú ekonomicky stavať len betónom. Otázka teda znie: Ako možno realizovať udržateľnú výstavbu s betónom?

Dilema: Výroba cementu a ocele, základných stavebných materiálov pre moderné betónové budovy je energeticky náročná a uvoľňuje veľké množstvo CO2.

Trvalo udržateľná výstavba je možná aj s betónom: 
Výhody Cobiaxu na prvý pohľad

Fáza výstavby

Udržateľná budova znižuje znečistenie CO2 už vo fáze výstavby, nielen počas prebiehajúcej prevádzky. S vyľahčovacími modulmi Cobiax sú požiadavky na zdroje výrazne znížené už počas realizácie hrubej konštrukcie.

Logistika

Výrazne nižší dopyt po betóne znamená menšiu potrebu prepravy tohto stavebného materiálu. Betón je ťažký a jeho preprava je náročná. Zníženie podielu betónu v stropoch teda vedie k výrazne nižším emisiám CO2 z dopravy v porovnaní s bežnými masívnymi betónovými stropmi.

Ekonomika

Trvalo udržateľná výstavba s Cobiaxom je ekonomická, pretože nižšia hmotnosť stropov odľahčuje základy a nosná konštrukcia môže byť navrhnutá filigránskejšie a ľahšie ako pri ťažkom, plnom betóne. (Mimochodom, použitie Cobiaxu umožňuje aj väčšie rozpätia, t. j. miestnosti môžu byť riešené veľkorysejšie a neskoršia zmena využitia je ľahšie realizovateľná.)

Ak je budova navrhovaná zo železobetónu, jediným spôsobom, ako znížiť znečistenie CO2, je znížiť množstvo použitého betónu.
Tu sú vyľahčovacie moduly Cobiax ideálne stavebné komponenty.
Keďže hmotnosť stropov je výrazne znížená, znižuje sa potrebu betónu v stropoch až o 35%. To umožňuje aj štíhlejšiu celkovú konštrukciu a menšie základy. Tým sa znižuje potreba armovacej ocele a betónu.

Nemecká spoločnosť pre trvalo udržateľnú výstavbu e.V. výslovne poukazuje na dôležitosť udržateľných materiálov, ako je recyklovateľný betón, ale aj na znižovanie nákladov na dopravu a prepravných trás.

Správa DGNB (v nemčine): https://www.dgnb.de/de/themen/nachhaltiges-bauen/

Vyľahčené stropné dosky Cobiax sú schválené, osvedčené a bezpečné. Predstavujú jednoduchý spôsob, ako teraz posunúť páku smerom k udržateľnejšej konštrukcii.

Technológie Cobiax získali viacero ocenení. Už v roku 2010 získal Cobiax Švajčiarsku environmentálnu cenu v kategórii „Technická inovácia“ a v tom istom roku Nemeckú cenu za materiálovú efektívnosť od Spolkového ministerstva hospodárstva a technológie. V roku 2013 nasledovala cena za výskum udržateľného rozvoja od Spolkového ministerstva pre výskum a vzdelávanie.

Všetky popredné architektonické a stavebné kancelárie a inštitúcie majú know-how a potrebné softvérové riešenia pre návrh nových projektov s udržateľnými stropnými doskami Cobiax alebo jestvujúce návrhy stavieb s masívnymi betónovými upraviť s technológiou Cobiax. 

Výrobky s vyľahčovacími modulmi Cobiax sú dostupné v rôznych prevedeniach pre hrúbky dosiek od 20 do viac ako 80 cm.


Klimaticky neutrálna konštrukcia: utópia?

V kontexte diskusie o udržateľnosti sa do hry opakovane zapájajú alternatívne stavebné materiály. Niektoré prístupy sú dobré a správne, pokiaľ ide o rodinný dom alebo viacbytový dom; ako napr.: drevo alebo prefabrikované drevené konštrukcie.

Ale pokiaľ ide o vytvorenie tisícok štvorcových metrov pre obytné alebo komerčné využitie, tieto stavebné metódy dosahujú svoje limity. K železobetónovým budovám takého rozsahu stále neexistuje alternatíva, ekologicky a ekonomicky.

|  Trvalo udržateľný

Areál Spojených národov, Bonn

Prístavba Organizácie Spojených národov na kampuse v Bonne dosiahla ako pilotný projekt zlatý štandard v systéme hodnotenia udržateľnej výstavby federálnych budov (BNB).

Latka je nastavená vysoko – budova musí spĺňať extrémne ekonomické, ekologické a sociokultúrne kritériá.

Je riešený ako pasívny dom. Využíva sa dokonca aj odpadové teplo z počítačového hardvéru v serverovej miestnosti s rozlohou približne 100 m2.

Vyľahčené stropné dosky Cobiax podporujú túto trvalo udržateľnú orientáciu a znižujú potrebu betónu o 600 ton a znižujú emisie CO2 o 50 ton a šetria životné prostredie.

600

ton betónu 
sa ušetrilo

50

ton CO2 
sa ušetrilo

Školiace stredisko Arburg, Loßburg

Nové školiace centrum je o budúcnosti, ktorá spája estetiku s funkčnosťou.
Michael Hehl, riadiaci partner spoločnosti Arburg: „Spájame špičkové technológie a inovácie so zachovaním zdrojov a udržateľnosťou“.
Samozrejme, duté stropy Cobiax sa používajú v takomto trvalo udržateľnom stavebnom komplexe. Tým sa ušetrí 590 ton betónu a 50 ton CO2.
„S ušetrenými emisiami CO2 by ste mohli autom prejsť milión kilometrov“, hovorí architekt Siegfried Schmelzle (Schmelzle and Partners).

590

ton betónu 
sa ušetrilo

50

ton CO2 
sa ušetrilo

Nemecká centrála Microsoftu, Mníchov

Budova s 26 000 m2 podlahovej plochy pre 1.900 zamestnancov spĺňa najvyššie štandardy udržateľnosti. Má certifikáciu LEED Gold.

Už počas výstavby sa recyklovalo viac ako 75% odpadu zo staveniska.
Z dôvodov trvalej udržateľnosti sa Microsoft spolieha na stropy Cobiax. To znižuje potrebu betónu o 3.708 ton a znižuje emisie CO2 o 312 ton.

3.708

ton betónu 
sa ušetrilo

312

ton CO2 
sa ušetrilo

ProSiebenSat.1 New Campus, Unterföhring

New Campus pokrýva 26 000 m2 podlahovej plochy a ponúka 1.700 zamestnancom dostatok priestoru pre kreativitu. Používaním Cobiaxu sa ušetrí 2.250 ton betónu a 189 ton CO2
Ďalším efektom vyľahčených dosiek je znížený počet potrebných stĺpov; To znamená, že kancelárie a konferenčné miestnosti môžu byť kedykoľvek flexibilne upravené.

2.250

ton betónu 
sa ušetrilo

189

ton CO2 
sa ušetrilo

QH Track – Quartier Heidestrasse, Berlín

V Berlin Mitte sa buduje štvrť Heidestrasse; je koncipovaný ako mimoriadne udržateľný stavebný projekt.
V časti Track je navrhnutých viac ako 100.000 m2 vyľahčených stropov Cobiax; tým sa zníži potreba betónu o 13.000 ton a emisie CO2 o 1.100 ton.

13.000

ton betónu 
sa ušetrilo

1.100

ton CO2 
sa ušetrilo

Najvyššie certifikáty udržateľnosti s Cobiaxom

Každý, kto dnes stavia udržateľne, plánoval s Cobiaxom.

Stavebné komplexy s uznávanými certifikátmi trvalej udržateľnosti LEED, DGNB a BREEAM sú postavené s vyľahčenými stropmi Cobiax. Už vo fáze výstavby sú tieto budovy predurčené na spoločenskú akceptáciu a udržateľnú budúcu životaschopnosť. 
Mimoriadna hospodárnosť systémov Cobiax už teraz uľahčuje investorom, stavebným firmám a architektom cestu k novej, vedome ekologicky orientovanej budove postavenej z betónu.

Máte záujem?

Potom nás kontaktujte:

Cobiax Deutschland GmbH
Am Stadtholz 56
33609 Bielefeld
Nemecko

E-Mail: info@cobiax.com

Potrebujeme váš súhlas.

Táto webová stránka používa presne jeden súbor cookie. Tento štatistický súbor cookie zabezpečuje vyhodnocovanie používateľských údajov na zlepšenie našich ponúk na tejto webovej stránke.

COOKIE: _GA : GOOGLE Analytics – Ukladá anonymné ID pre každého návštevníka webovej stránky. Zobrazenia stránky môžu byť priradené návštevníkovi na základe ID.
Prijímam tento súbor cookie.