COBIAX | Od začiatku až po súčasnosť
História

Od začiatku až po súčasnosť

Cobiax vytvára od samého vzniku históriu modernej konštrukcie vyľahčenia betónovej stropnej dosky. Dnes je viacnásobne patentovaná a oceňovaná technológia Cobiax merítkom voľného a moderného dizajnu. Je merítkom bezpečnej a udržateľnej konštrukcie, zníženia hmotnosti a úspory emisií CO2.

Myšlienka vyľahčenej stropnej dosky vznikla už v staroveku. Už v tom čase si konštruktéri uvedomovali, že masívna konštrukcia dodáva konštrukcii príliš veľkú váhu, ktorá zabraňuje veľkým rozpätiam.

Prvým príkladom nemasívnej stavby bol v historických dobách Pantheon v Ríme; V stropnej konštrukcii sú vytvorené „Kazety“, ktoré znižujú jej celkovú hmotnosť – rozpon stropu môže byť týmto navrhnutý veľkorysejšie.   Keď sa jedná o väčšie stavby, tak sa tento princíp uplatňuje aj v stredoveku a prechádza do novoveku.

V polovici 90-tych rokov sa znovuzrodila myšlienka vyľahčenej betónovej dosky použitím vyľahčovacích telies – „skutočná“ konštrukcia vyľahčenia bola možná vďaka použitiu plastových vyľahčovacích telies.

1998
Inštitút pre betónové konštrukcie na Technickej univerzite v Darmstadte, financovaný spoločnosťou Gottfried Hofmann / Bubble-Deck AG, prejavuje osobitný vedecký záujem o tieto nové možnosti. Koncom 90. rokov sa tu skúmalo presné nosné správanie dvojosových železobetónových stropov s integrovanými guľovými dutými telesami. V porovnaní s doteraz používanými pravouhlými prvkami alebo kubickými dutinami majú vyľahčovacie telesá tú výhodu, že sú dvojosovo dostatočne únosné bez dodatočného vystuženia šmykovou silou.

Zameranie sa na biaxiálne nosnú X-zónu (ako zostávajúcu betónovú konštrukciu medzi vyľahčovacími telesami) bude naďalej tvoriť jadro filozofie Cobiax v nasledujúcich desaťročiach.
2000 – 2004
Prvé pilotné projekty dokumentujú vhodnosť a životnosť používanej technológie. Produkty sú neustále ďalej vyvíjané.
2004
Technológie a produkty majú svoje súčasné obchodné názvy. Odteraz Cobiax predstavuje špičkovú technológiu vyľahčených stropov.
2005
Na trh sú dodávané produkty prvej série: Pro-Line a Eco-Line. Moduly s vyľahčovacími telesami sú geometrické gule vyrobené z recyklovaného plastu.
2008
Výsledkom intenzívneho výskumu a vývoja v priestore X-Zony je, že Cobiax predstavuje produkty Slim-Line. Majú elipsoidný tvar a ohlasujú novú éru vyľahčených stropných dosiek: teraz sú možné aj tenšie stropné konštrukcie.
2010
Cobiax Eco-Line získava schválenie DIBT.

Cobiax získava švajčiarske environmentálne ocenenie v kategórii „Technická inovácia“ za zníženie emisií CO2 výrazným znížením objemu betónu v stavebníctve. (Švajčiarska cena za životné prostredie sa udeľuje iba každé dva roky. Udeľujú sa projekty, ktoré predstavujú inováciu zameranú na technológiu, proces alebo produkt v sektore životného prostredia.)

V tom istom roku Cobiax získal nemecké ocenenie materiálovej efektívnosti od Spolkového ministerstva hospodárstva a technológie.

Slim-Line sa optimalizuje ako súčasť výskumného projektu ZIM, financovaného Spolkovým ministerstvom hospodárstva a technológie na základe rozhodnutia nemeckého Bundestagu.
2013
Cobiax Slim-Line získava schválenie DIBT.

Cobiax získava cenu za výskum za trvalo udržateľný rozvoj od Spolkového ministerstva pre výskum a vzdelávanie (Top 3).
2015
Skupina Heinze preberá Cobiax.
2016
Slim-Line Click dopĺňa produktový rad Cobiax. Variant zjednodušuje inštaláciu prvkov a výstuže, čím zvyšuje bezpečnosť a znižuje náklady na kontrolu na mieste.

Produktový rad získava ocenenie Architects Darling Award v bronze.
2018
Cobiax predstavuje svoje nové postavenie na trhu s novým logom a upravenou webovskou stránkou. To posilňuje našu pozíciu technologického a trhového lídra v systémoch pre udržateľnú konštrukciu stropov.

EcoLine sa stáva Cobiax EL. SlimLine vo všetkých verziách sa stáva Cobiax SL.
2019
Cobiax predstavuje novovyvinutý a patentovaný produkt Cobiax CLS. Je výsledkom neustáleho výskumu a hľadania ideálnej X-Zony v kombinácii s maximálnou vhodnosťou pre montáž a logistiku. Aj keď je vonkajší tvar CLS pravouhlý, tieto konštrukčné prvky tiež tvoria elipsoidné dutiny v betónovej konštrukcii, pričom zostávajú verné filozofii Cobiax.

Cobiax predstavuje tento produktový rad na Bau 2019. CLS znamená Concrete Lightweight Structures. Konštrukčný ľahký konštrukčný prvok pre železobetónové stropy nielen plynulo nadväzuje na predchádzajúce výhody Cobiax, ale ich v mnohých smeroch aj maximalizuje.

Cobiax CLS je míľnikom vo vývoji technológie vyľahčovacích telies – vyľahčovacie telesá sa mimoriadne ľahko zabudovávajú a ľahko sa prepravujú.
2020
Založenie spoločnosti Heinze Cobiax International GmbH. Spoločnosť, ktorá bola špeciálne vytvorená pre regióny medzinárodného trhu, zabezpečuje precíznu spoluprácu s obchodnými partnermi po celom svete. Nové kontaktné osoby poskytujú podporu vo všetkých otázkach predaja, marketingu a logistiky.

#cobiaxfamily
2021
Produktový rad CLS predstavený v roku 2019 získal schválenie DIBt.
Veľký krok pre Cobiax a míľnik pre modernú, ekologickú a ekonomickú výstavbu betónových konštrukcií.
Medzinárodne patentovaná technológia vyľahčených stropov od Cobiax je tak plne oficiálne schválená pre jednoduchý a bezpečný návrh so všetkými produktovými radmi v Nemecku.
Viac o povolení

Cobiax predstavuje svoj nový softvér CQL pod mottom „Najjednoduchší spôsob návrhu vyľahčených stropných dosiek“. CQL je ďalším vývojom „Quick and Light“. Populárny a vlastnoručne vyrobený softvér Cobiax prešiel veľkou aktualizáciou – funkčnou aj dizajnovou. Kým starý softvér bolo potrebné nainštalovať (čo bolo možné len pod operačným systémom Windows), CQL bol navrhnutý ako moderná cloudová aplikácia.
CQL umožňuje definovať prierez stropu, zvoliť vhodný vstavaný vyľahčovací prvok a určiť vstupné parametre špecifické pre Cobiax pre statický výpočet.
K prihláseniu
K video návodu