COBIAX | Spoločné cesty novým spôsobom
Ľudia v Cobiaxe

Spoločné cesty novým spôsobom

Pre lepšie budovy. Pre zdravé prostredie.

Práca s technológiami a pre Cobiax nie je len zaujímavá práca.

Je to presvedčenie, ktoré sa zrodilo z profesného postavenia. Žiadna iná technológia neumožňuje znížiť nielen stavebné náklady a dosiahnuť odolnejšiu statiku, ale aj rozšíriť estetické možnosti a prispieť k zníženiu škodlivých emisií CO2.

Pracovníci v Cobiaxe si uvedomujú svoju zodpovednosť k riešeniu svojich povinností a radi ich riešia. Všetci zamestnanci vedia, že len trvalé úsilie o dosiahnutie najlepšieho možného stavebného riešenia môže potvrdiť a ďalej rozšíriť používanie produktov Cobiax.

Na tento postoj sme hrdí. Sme však ešte hrdí na skutočnosť, že ľudia v Cobiaxe zostali pri vykonávaní svojich pracovných povinností otvorení. Pripravení pre nové technológie, nových ľudí a iné kultúry.

Neustále úsilie o maximálnu kvalitu produktov a služieb spolu vedú k celkovému výstupu, ktorý sa dá nazvať Cobiax.

Na čo sa môžu zákazníci, či už architekti, stavebný inžinieri, stavitebné spoločnosti a developeri spoliehať na celom svete: Cobiax. Veľké priestory.


Charlie Caruso

Cobiax USA, Inc.
Mehr


Costas Harakis

EKA Group Ltd.
Mehr

Dipl.-Ing.
Barbara Staab

Heinze Cobiax Deutschland GmbH
Mehr

Eng.
Michael Russillo

Cobiax USA, Inc.
Mehr

Dipl.-Ing.
Claudia Rossburger

Heinze Cobiax Schweiz GmbH
Mehr


Mehmet Kelmendi

Heinze Gruppe GmbH
Mehr

M.Sc.
Michael J. Karantzikis

ENKA Technologies
Mehr


Charalampos Charalampous

EKA Group Ltd.
Mehr


Nearchos Ellinas

EKA Group Ltd.
Mehr

Dipl.-Ing.
Karol Hochschorner

Stav Contact plus s.r.o.
Mehr


Patrick van Breemaat

LBC Benelux
Mehr


Veerapat Pornprasartphon

General Engineering Public Company Limited
Mehr

B.Sc.
Mentor Binakaj

Heinze Consulting Sh.P.K.
Mehr

Ing.
Christian Ramel

Cobiax-AT GmbH
Mehr
Príbeh Cobiax

Histórický výjom Cobiaxu je príbeh pre vytvorenie bezpečných, udržateľných a rentabilných inovácií v stavebníctve, ktoré sú bohaté na nápady, sú asertívne a veľmi úspešné po celom svete.

Je to príbeh, ktorý rozhodne formuje stavbu 21. storočia.

Viac informácií..

Novinky.

Všetko nové v stavebnom svete
Veľké priestory ako povinnosť
Cobiax nie je len značka. Slogan "Veľké priestory" ďaleko presahuje možnosti moderných technológií v stropných konštrukciách. Je to záväzok k vytvoreniu väčších priestorov pre budovy, v ktorých ľudia žijú a pracujú.  
Viac informácií..

Bulletin

Už nikdy nič nezmeškajte. – Tu sa možete prihlásiť na odber nášho bulletinu.

Cobiax Bulletin

Spoločnosť