COBIAX | Veľké priestory ako záväzok
Poslanie

Veľké priestory ako záväzok

Cobiax nie je len značka. Slogan „veľké priestory“ ďaleko presahuje možnosti moderných stropných technológií. Je to záväzok k vytvoreniu väčšieho priestoru pre ľudí a budovy, v ktorých žijú a pracujú.

Technológický náskok

Dôsledne pokračovať na ceste technologických výhod: Na základe vedeckých poznatkov, dôkladných inžinierskych znalostí, technologických pionierov a s podporu globálnych obchodných partnerov poskytnúť popredným svetovým architektom, statikom a developerom najlepšie vyľahčené dosky.

Väčší priestor

Prísľub technológie Cobiax na vytvorenie – „veľké priestory“ – nie je len vytvoriť vynikajúcu stavbu. Je to tiež postulát manažmentu a zamestnancov, aby využili týmto lepšie pracovné prostredie pre stále lepšie výsledky.

Stavať lepšie vo všetkých aspektoch

Lepšie výsledky slúžia po celom svete nielen architektom, stavebným inžinierom, stavebným firmám a developerom. Je to reputácia spoločnosti a ľudí k pokroku vo vede a výskume a v neposlednom rade k životnému prostrediu: každým stropom obsahujúcim vyľahčovacie moduly Cobiax sa šetria nerastné suroviny a znižujú sa škodlivé emisie CO2.

Win-win superlatívov

Vzhľadom na komplexné výhody vo všetkých odvetviach moderných stavebných technológií, je jasné, ako sa nazýva superlatívou situácia, ktorá prináša výhody: Cobiax. Veľké priestory.

Príbeh Cobiax

Histórický výjom Cobiaxu je príbeh pre vytvorenie bezpečných, udržateľných a rentabilných inovácií v stavebníctve, ktoré sú bohaté na nápady, sú asertívne a veľmi úspešné po celom svete.

Je to príbeh, ktorý rozhodne formuje stavbu 21. storočia.

Viac informácií..

Vedenie

Na začiatku každého priekopníckeho vývoja sú vizionári, ktorí vyvíjajú spoľahlivé technológie na základe teoretických možností. Týto silní ľudia čerpajú informácie z týchto možností až do praktickej implementácie.

Jörg Tilmes

Konateľ

Volkmar Wanninger

Konateľ

Georg Miedzik

Konateľ

Novinky.

Všetko nové v stavebnom svete
Veľké priestory ako povinnosť
Cobiax nie je len značka. Slogan "Veľké priestory" ďaleko presahuje možnosti moderných technológií v stropných konštrukciách. Je to záväzok k vytvoreniu väčších priestorov pre budovy, v ktorých ľudia žijú a pracujú.  
Viac informácií..

Bulletin

Už nikdy nič nezmeškajte. – Tu sa možete prihlásiť na odber nášho bulletinu.

Cobiax Bulletin