COBIAX | Od začiatku až po súčastnosť.
História

Od začiatku až po súčastnosť.

Cobiax vytvára od samého vzniku históriu modernej konštrukcie vyľahčenia betónovej stropnej dosky. Dnes je viacnásobne patentovaná a oceňovaná technológia Cobiax merítkom voľného a moderného dizajnu. Je merítkom bezpečnej a udržateľnej konštrukcie, zníženia hmotnosti a úspory emisií CO2.

Myšlienka vyľahčenej stropnej dosky vznikla už v staroveku. Už v tom čase si konštruktéri uvedomovali, že masívna konštrukcia dodáva konštrukcii príliš veľkú váhu, ktorá zabraňuje veľkým rozpätiam.

Prvým príkladom nemasívnej stavby bol v historických dobách Pantheon v Ríme; V stropnej konštrukcii sú vytvorené „Kazety“, ktoré znižujú jej celkovú hmotnosť – rozpon stropu môže byť týmto navrhnutý veľkorysejšie.   Keď sa jedná o väčšie stavby, tak sa tento princíp uplatňuje aj v stredoveku a prechádza do novoveku.

V polovici deväťdesiatych rokov vznikla myšlienka vyľahčenej stropnej dosky použitím dutého telesa – použitie dutých plastových telies umožnilo „skutočnú“ konštrukciu vyľahčovacieho telesa.

1998
O nové možnosti výstavby prejavila záujem fakulta betónových konštrukcií Technickej Univerzity Darmstadt, ktorú financuje Gottfried Hofmann / BubbleDeck AG. Jeden z doktorandov tej doby, Koncom 90. rokov boli vyvinuté prvé ľahké moduly Cobiax.
2000 – 2004
Prvé pilotné projekty dokumentujú vhodnosť a trvanlivosť technológie v aplikácii. Výrobky sa neustále zdokonaľujú.
2004
Technológia a výrobky majú svoje súčasné obchodné meno. Cobiax teraz stojí za vynikajúcou technológiou pre vyľahčené stropné konštrukcie.
2005
Prvé série produktov sú pripravené na trh: produktové rady Pro-Line a Eco-Line. Vyľahčovacie moduly majú tvar geometrickej gule a sú vyrobené z recyklovaného plastu.
2008
Druhá produktová rada prichádza na medzinárodné trhy: Cobiax Slim-Line. Tieto moduly sú elipsoidné ("štíhlé"). Preto sú vhodné aj pre štíhlejšie stropné konštrukcie.
2010
Produktová rada Cobiax Eco-Line dostáva od DIBT povolenie.
Spoločnosť Cobiax získala Švajčiarsku environmentálnu cenu za zníženie emisií CO2 výrazným znížením objemu betónu vo výstavbe. (Švajčiarska environmentálna cena sa udeľuje len raz za dva roky a udeľuje sa pre projekty, ktoré predstavujú technologickú, procesnú alebo produktovo orientovanú inováciu v oblasti životného prostredia.)
Na základe rozhodnutia nemeckého Bundestagu je produktová rada Slim-Line optimalizovaná ako súčasť výskumného projektu ZIM financovaného spolkovým ministerstvom pre ekonomiku a technológiu.
2013
Pre produktovú radu Cobiax Slim-Line vydáva DIBT povolenie. Cobiax získal ocenenie pre Udržateľný rozvoj výrobkov od Spolkového ministerstva pre výskum a vzdelávanie (Top 3).
2015
Spoločnosť Heinze preberá spoločnosť Cobiax.
2016
Produktová rada Slim-Line Click dopĺňa sortiment Cobiax. Variant zjednodušuje inštaláciu prvkov a výstuže, zvyšuje bezpečnosť a znižuje náklady na miestnu kontrolu.
Produktová rada získala brozové ocenenie Darling od architektov.
2018
Cobiax predstavuje svoje nové postavenie na trhu s novým logom a revidovanou webovskou stránkou. To posilňuje pozíciu technologického lídra na trhu v oblasti systémov vyľahčených systémov pre udržateľnú výstavbu stropov.
Názov produktovej rady EcoLine sa mení na Cobiax EL. Názov produktovej rady SlimLine vo všetkých verziách sa mení na Cobiax SL.
2019
Novo vyvinutá a patentovaná produktová rada Cobiax CLS je zaradená do produktového portfólia. Odbornej verejnosti je predstavená na výstave Bau 2019. CLS je skratka pre ľahké betónové konštrukcie. Ľahký štrukturovaný element je určený pre železobetónové stropné dosky a hladko nadväzuje na predchádzajúce výhody Cobiaxu, ale ich tiež v mnohých smeroch vylepšuje.

Novinky.

Všetko nové v stavebnom svete
Veľké priestory ako povinnosť
Cobiax nie je len značka. Slogan "Veľké priestory" ďaleko presahuje možnosti moderných technológií v stropných konštrukciách. Je to záväzok k vytvoreniu väčších priestorov pre budovy, v ktorých ľudia žijú a pracujú.  
Viac informácií..

Bulletin

Už nikdy nič nezmeškajte. – Tu sa možete prihlásiť na odber nášho bulletinu.

Cobiax Bulletin

Spoločnosť