März 30, 2020

Bulletin 03|20 – Univerzitná Ulm

Trvalo udržateľný rozvoj: Nová budova Technickej univerzity v Ulme spĺňa štandard efektivity House Plus. Vďaka použitiu vyľahčovacích modulov Cobiax rýchlejšia aktivácia betónového jadra.

Úrad pre nehnuteľnosti a výstavbu Bádensko-Württembersko stavia od augusta 2018 novú budova Fakulty výrobného inžinierstva, informačných technológií a elektrotechniky na Univerzite aplikovaných vied v Ulme v Bádensku-Württembersku, v Oberen Eselsberg. Po dokončení na konci roku 2020 vznikne budova v hodnote 38,4 milióna EUR a s rozlohou na 5.800 m2 pojme približne 1.000 študentov. Bude vybavená najnovšou laboratórnou technológiou. Výstavba sa realizuje podľa projektu mníchovskej kancelárie Spreen Architects. Nový komplex má byť certifikovaný v súlade so Systémom posudzovania udržateľnosti budov Silver (BNB) a bude postavený tiež v súlade s normou Efficiency House Plus. Aby boli dodržané a splnené podmienky certifikátov, boli v stropných konštrukciách budovy realizované rozvody kúrenia a chladenia aktiváciou betónového jadra spolu s našimi prvkami Cobiax SL-M-220-240. Tým, že sa znížilo zabudované množstvo betónu o 1.210 ton sa významne zlepšuje doba odozvy aktivácie aktívneho betónového jadra.

Stiahnite si kompletný PDF v slovenčine.


Produkty

Projekty

Príbeh Cobiax

Histórický výjom Cobiaxu je príbeh pre vytvorenie bezpečných, udržateľných a rentabilných inovácií v stavebníctve, ktoré sú bohaté na nápady, sú asertívne a veľmi úspešné po celom svete.

Je to príbeh, ktorý rozhodne formuje stavbu 21. storočia.

Viac informácií..

Vedenie

Na začiatku každého priekopníckeho vývoja sú vizionári, ktorí vyvíjajú spoľahlivé technológie na základe teoretických možností. Týto silní ľudia čerpajú informácie z týchto možností až do praktickej implementácie.

Jörg Tilmes

Konateľ

Volkmar Wanninger

Konateľ

Georg Miedzik

Konateľ
Viac informácií..

Novinky.

Všetko nové v stavebnom svete
Veľké priestory ako povinnosť
Cobiax nie je len značka. Slogan "Veľké priestory" ďaleko presahuje možnosti moderných technológií v stropných konštrukciách. Je to záväzok k vytvoreniu väčších priestorov pre budovy, v ktorých ľudia žijú a pracujú.  
Viac informácií..

Bulletin

Už nikdy nič nezmeškajte. – Tu sa možete prihlásiť na odber nášho bulletinu.

Cobiax Bulletin